off
14 Jun 2018

Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Caerdydd yw elusen swyddogol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ac maent yn defnyddio apêl unigryw’r Clwb Pêl-droed i helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i gyflawni eu potensial llawn.
Ein tri phrif ganlyniad yw ysbrydoli plant, pobl ifanc a theuluoedd i fyw bywydau iachach, mwy gweithgar, darparu gwell cyfleoedd addysg a chyflogaeth i gymuned De Cymru a lleihau troseddu ac aildroseddu.

The Pod,
Capital Retail Park,
Leckwith Road,
Treganna,
Caerdydd,
CF11 8EG.

E-bost: Elaine.Williams@cardiffcityfc.org.uk
Ffôn: 02920231212
Facebook: @CardiffCityFCFoundation
Twitter: @CCFC_Foundation
Gwefan: www.cardiffcityfcfoundation.org.uk

About the Author