off
26 Jun 2014

Mae Clybiau Bechgyn a Merched Cymru yn tarddu yn y 1920au cynnar yng nghymoedd pyllau glo De Cymru.
Heddiw, mae gan y sefydliad aelodaeth o dros 30,000 o bobl ifanc mewn 170 o glybiau cysylltiedig, gyda chefnogaeth dros 3,000 o wirfoddolwyr hyfforddedig.

Mae Clybiau Bechgyn a Merched Cymru wedi bod yn cyflwyno gwaith ieuenctid ers bron i 85 mlynedd. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r gorau i’n pobl ifanc a’u galluogi i ennill y sgiliau i’w datblygu.

Mae Clybiau Bechgyn a Merched Cymru ar flaen y gad mewn gwaith ieuenctid yng Nghymru ac mae’n awyddus iawn i gynrychioli barn ein pobl ifanc, arweinwyr a chlybiau ar lefel genedlaethol.

Clybiau Bechgyn a Merched Cymru
Porthladd Caerdydd
Crane House
Rover Way
Caerdydd
CF10 4US

E-bost: office@bgcwales.org.uk
Ffôn: 029 2057 5705/029 2057 5715
Facebook: @BoysAndGirlsClubsOfWales
Twitter: @bgcwales
Gwefan: https://www.bgc.wales/

About the Author