off
24 Jun 2014

Ein nod yw gwella bywydau pobl wrth leihau’r niwed sydd yn cael ei achosi gan alcohol. Mae gennym nod hirdymor uchelgeisiol i newid y diwylliant yfed yn y wlad yma.

  • Rydym yn llais annibynnol gellir ymddiried ynddo am faterion alcohol.
  • Rydym yn ymgyrchu’n effeithiol i leihau niwed sy’n ymwneud ag alcohol a helpu ymateb i’w effeithiau.
  • Rydym yn elusen yn gweithio yn Lloegr a Chymru.

8 Plas yr Amgueddfa
Caerdydd CF10 3BG E-bost: Andrew.Misell@alcoholchange.org.uk Twitter: @AlcoholChangeUK Gwefan: https://alcoholchange.org.uk/cymraeg

About the Author