off
09 Mar 2017

Mae Gofalwyr Oedolion Ifanc Sir Gaerfyrddin yn Cefnogi gofalwyr di-dâl ledled Sir Gaerfyrddin.

Mae’r Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc yn gweithio gyda gofalwyr 5-25 oed trwy gynnal asesiadau, cynllunio gofal, sesiynau gwaith allweddol 1: 1, gwaith amlasiantaethol, clybiau ieuenctid rheolaidd, diwrnodau allan, tripiau preswyl a gweithdai sgiliau bywyd.

Melanie Rees-Lewis, YAC Development Worker
Ffon: 07535 449686
E-bost: melanie@carmarthenshirecarers.org.uk
Facebook: www.facebook.com/CarmsCarers
Twitter: https://twitter.com/cey_yac

Wefan: www.carmarthenshirecarers.org.uk

About the Author