off
17 May 2016


Mae NYAS Cymru yn elusen hawliau plant sydd bob amser ar ochr y plentyn / person ifanc. Rydym yn darparu cynrychiolaeth eiriolaeth statudol i blant a phobl ifanc sydd â gofal ac sydd angen gofal a chymorth. Rydym yn darparu gwasanaethau ymyrraeth ieuenctid dan arweiniad cymheiriaid yn amrywio o eiriolaeth cymheiriaid, mentora cymheiriaid, cefnogaeth i bobl ifanc mewn lleoliadau iechyd meddwl ac yn rhedeg nifer o brosiectau cyfranogi i gynnwys pobl ifanc wrth redeg ein gwasanaeth.

Manylion yr hyfforddiant a gynigir – Eiriolaeth a Hawliau – Mae NYAS yn ganolfan asesu achrededig ar gyfer City & amp; Guilds ac OCN i gyflwyno hyfforddiant. Rydym yn cynnig pecynnau hyfforddi ar gyfer y sector cyhoeddus, gwirfoddol a statudol. Mae NYAS Cymru yn hyfforddi ymgeiswyr ar y Cymhwyster Eiriolaeth Cenedlaethol.
Mae NYAS Cymru hefyd yn un o brif asiantaethau consortiwm rheoli Cywaith o MEIC – y llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor 24 awr ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth am MEIC ewch i www.meiccymru.org

Prif Swyddfa,
3 Mountain Road,
Caerffili,
CF83 1HG

E-bost: sharon.lovell@nyas.net
Ffôn: 02920 098688 neu 07747 461017
Twitter: @NYASServices
Gwefan: www.nyas.net

About the Author