Consortiwm Hyfforddiant CWVYS

Yn dilyn cymeradwyaeth Grŵp Datblygu Gweithlu CWVYS, mae CWVYS wedi sefydlu ei ‘Consortiwm Hyfforddiant’.

• Bydd hyn yn creu ‘marchnad’ o gyfleoedd i unigolion a sefydliadau i gyflwyno a derbyn cyfleoedd hyfforddi / dysgu oddi wrth ei gilydd. Bydd o fudd i bob parti heb orfod gwario unrhyw adnoddau ariannol ychwanegol.

• Er mwyn i’r Consortiwm Hyfforddiant ddiwallu anghenion sefydliadau o fewn Aelodaeth CWVYS, mae’n hanfodol nodi eu hanghenion am hyfforddiant a’u gallu fel darparwyr cyfleoedd hyfforddi a dysgu. Mae arferion gweithio cydweithredol o’r fath yn hanfodol er mwyn i sefydliadau bach a mawr elwa’n gyfartal ar gael mynediad i gyfleoedd o’r fath.

• Bydd y Consortiwm Hyfforddiant yn cynnwys ystod eang o ddarparwyr hyfforddiant ag enw da, a dynnwyd yn wreiddiol o Aelodaeth CWVYS, sy’n gallu dangos y safon uchaf o ran darpariaeth hyfforddiant.

• Disgwylir, lle bynnag y bo modd, y bydd ‘model arddull undeb credyd’ yn cael ei sefydlu o fewn y Consortiwm Hyfforddiant.

• Nid yw CWVYS yn ceisio gosod y model hwn ar unrhyw sefydliad sy’n Aelod ac nid yw’n dymuno cystadlu ’â rhaglenni hyfforddi Aelodau, sy’n darparu ffrwd incwm i’r un sefydliadau hynny.

*NODWCH GALL DDIGWYDDIADAU A RHESTRIR ISOD EU CANSLO OHERWYDD COVID-19*

BETH NESAF?

• Mae Aelodau CWVYS yn anfon manylion am gyfleoedd dysgu at helen@cwvys.org.uk

• Gall yr wybodaeth hon gynnwys gwybodaeth ‘sefydlog’ am gynigion hyfforddi cyffredinol, a fydd yn eistedd ar y dudalen aelodau unigol, a gwybodaeth ‘ddeinamig’ neu ‘fyw’ am gyfleoedd sydd ar ddod a fydd yn ymddangos ar dudalen yr aelodau unigol ond hefyd ar ‘ddigwyddiad’ tudalen isod.

Events

‘Introduction to safeguarding and child protection training in Wales’

As the UK’s leading child protection charity, NSPCC understand the child protection issues that people working with children and organisations […]

Read More →
23 Tach 2020 | 09:00 am