Consortiwm Hyfforddiant CWVYS

Yn dilyn cymeradwyaeth Grŵp Datblygu Gweithlu CWVYS, mae CWVYS wedi sefydlu ei ‘Consortiwm Hyfforddiant’.

• Bydd hyn yn creu ‘marchnad’ o gyfleoedd i unigolion a sefydliadau i gyflwyno a derbyn cyfleoedd hyfforddi / dysgu oddi wrth ei gilydd. Bydd o fudd i bob parti heb orfod gwario unrhyw adnoddau ariannol ychwanegol.

• Er mwyn i’r Consortiwm Hyfforddiant ddiwallu anghenion sefydliadau o fewn Aelodaeth CWVYS, mae’n hanfodol nodi eu hanghenion am hyfforddiant a’u gallu fel darparwyr cyfleoedd hyfforddi a dysgu. Mae arferion gweithio cydweithredol o’r fath yn hanfodol er mwyn i sefydliadau bach a mawr elwa’n gyfartal ar gael mynediad i gyfleoedd o’r fath.

• Bydd y Consortiwm Hyfforddiant yn cynnwys ystod eang o ddarparwyr hyfforddiant ag enw da, a dynnwyd yn wreiddiol o Aelodaeth CWVYS, sy’n gallu dangos y safon uchaf o ran darpariaeth hyfforddiant.

• Disgwylir, lle bynnag y bo modd, y bydd ‘model arddull undeb credyd’ yn cael ei sefydlu o fewn y Consortiwm Hyfforddiant.

• Nid yw CWVYS yn ceisio gosod y model hwn ar unrhyw sefydliad sy’n Aelod ac nid yw’n dymuno cystadlu ’â rhaglenni hyfforddi Aelodau, sy’n darparu ffrwd incwm i’r un sefydliadau hynny.

*NODWCH GALL DDIGWYDDIADAU A RHESTRIR ISOD EU CANSLO OHERWYDD COVID-19*

BETH NESAF?

• Mae Aelodau CWVYS yn anfon manylion am gyfleoedd dysgu at helen@cwvys.org.uk

• Gall yr wybodaeth hon gynnwys gwybodaeth ‘sefydlog’ am gynigion hyfforddi cyffredinol, a fydd yn eistedd ar y dudalen aelodau unigol, a gwybodaeth ‘ddeinamig’ neu ‘fyw’ am gyfleoedd sydd ar ddod a fydd yn ymddangos ar dudalen yr aelodau unigol ond hefyd ar ‘ddigwyddiad’ tudalen isod.

Events

Make your music make a difference

Community Music Wales are running a five day community music tutors training course in Conwy during April / May. This […]

Read More →
27 Ebr 2020 | 09:00 am

£80 - £120

Getting to Know the Adopted Child in your Family – a Workshop for Family and Friends

This workshop is designed for family members and friends of adoptive families. It is based on the National Adoption Service […]

Read More →
28 Ebr 2020 | 09:00 am
Cardiff Area
£35

Designated safeguarding person (DSP) in Wales

As the UK’s leading child protection charity, NSPCC understand the child protection issues that people working with children and organisations […]

Read More →

SOS+ sessions on gangs and county lines

Dear Members, please see this excellent offer from one of your fellow CWVYS members.  To secure a place please contact […]

Read More →

Designated safeguarding person (DSP) in Wales

As the UK’s leading child protection charity, NSPCC understand the child protection issues that people working with children and organisations […]

Read More →

Designated safeguarding person (DSP) in Wales

As the UK’s leading child protection charity, NSPCC understand the child protection issues that people working with children and organisations […]

Read More →

Designated safeguarding person (DSP) in Wales

As the UK’s leading child protection charity, NSPCC understand the child protection issues that people working with children and organisations […]

Read More →

Designated safeguarding person (DSP) in Wales

As the UK’s leading child protection charity, NSPCC understand the child protection issues that people working with children and organisations […]

Read More →