Diweddariadau ar gymwysterau Gwaith Ieuenctid JNC

Cymwysterau Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Cyd-Bwyllgor Trafod (JNC) Lefelau 2 a 3 a sut maent yn cyd-fynd â chymwysterau Gweithiwr Cefnogi […]
Read More →

Cyfarfodydd Rhanbarthol CWVYS

Bydd Cyfarfodydd ZOOM Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS yn cael eu cynnal bob pythefnos ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol. Yn ystod […]
Read More →

Adroddiad CWVYS ar effaith Covid-19

Mae’r ymateb i’n harolwg wedi dangos bod y sector ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru wedi derbyn ac ymateb i her Covid-19 […]
Read More →

Youth Work Week in Caerphilly

Caerphilly County Borough Council Youth service Youth Forum is hosting a meeting with the Leader of the council to discuss […]
Read More →

Cyfarfodydd Rhanbarthol CWVYS

Bydd Cyfarfodydd ZOOM Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS yn cael eu cynnal bob pythefnos ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol. Yn ystod […]
Read More →

Wythnos Gwaith Ieuenctid

Wythnos nesa’ yw Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru (23ain-30ain Mehefin). Mae’n gyfle i arddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth gwaith […]
Read More →

Gwahoddiad i CCB CWVYS

Rhybudd o CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL CWVYS – 9th GORFFENNAF 2020 Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CWVYS yn cael ei gynnal […]
Read More →

Aelod staff newydd CWVYS

Aelod staff newydd CWVYS!  Helo yno Wel rwyf mor falch ac mor gyffrous i ymuno â CWVYS a’r tîm anhygoel […]
Read More →

Cyfarfodydd Rhanbarthol CWVYS

Bydd Cyfarfodydd ZOOM Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS yn cael eu cynnal bob pythefnos ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol. Yn ystod […]
Read More →

tudalen cyngor Shelter Cymru

Mae Shelter Cymru wedi cyhoeddi wybodaeth yn benodol ar gyfer phobl ifanc sydd a pryderon ynglun a digartrefedd. Yn y […]
Read More →