Arolwg CWVYS ar Effaith Coronafeirws ar Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol

Mae CWVYS yn cynnal arolwg ar effaith Coronafirws ar y Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Yn ymateb i geisiadau mewn cyfarfodydd […]
Read More →

Cyfarfodydd Rhanbarthol CWVYS

Bydd Cyfarfodydd ZOOM Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS yn cael eu cynnal bob pythefnos ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol. Yn ystod […]
Read More →

Tudalennau i gadw lygaid ar

Tudalennau werth cadw lygaid ar: Mae datganiad dyddiol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Covid-19 i’w weld ar eu gwefan. Maen […]
Read More →

Covid-19 a’r Cronfa Waddol Ieuenctid

Mae’r Gronfa Waddol Ieuenctid wedi agor cylch grant newydd gwerth £ 6.5m COVID19 i gefnogi plant bregus yng Nghymru a […]
Read More →

Arolwg Coronafeirws PPI

Mae pobl sydd am wneud gwahaniaeth yn eich bywyd eisiau clywed gennych chi ynglyn â sut mae bywyd wedi bod […]
Read More →

Effaith Coronafeirws ar Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol

Mae CWVYS yn cynnal arolwg ar effaith Coronafirws ar y Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Yn ymateb i geisiadau mewn cyfarfodydd […]
Read More →

Cyfarfodydd Rhanbarthol ac ADNODDAU COVID-19

Annwyl Aelodau, yn dilyn ein cyfarfodydd rhanbarthol diweddar gyda 40 aelod CWVYS yn bresennol, isod mae crynodeb o’r wybodaeth a […]
Read More →

Profiadau pobl ifanc o fywyd yn ystod pandemig Covid-19

Ydych chi’n 14-18 mlwydd oed, neu’n gweithio gyda phobl ifanc? Dewch yn ymchwilydd gweithredu a gwnewch wahaniaeth! Byddwch yn edrych […]
Read More →

Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2020

Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd, 18 Mai 2020 – Stopio’r Cloc ac Ailddechrau Thema neges eleni yw dyhead […]
Read More →