ADNODDAU COVID-19

Yn gyntaf, gobeithio eich bod chi i gyd yn ddiogel heddiw! • Er mwyn ailadrodd, rydym wedi gwagio ffioedd aelodaeth […]
Read More →

Covid-19; Ein neges i aelodau

Annwyl Pawb Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod ichi fod CWVYS yn galw moratoriwm ar ffioedd Aelodaeth ar gyfer blwyddyn ariannol […]
Read More →

Covid-19; Ein Llythr Agored i Cyllidwr

Annwyl Cyllidwr Covid-19 a Rôl CWVYS a’r Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Mae gan y sector gwaith ieuenctid ran allweddol i’w […]
Read More →

Covid-19 a Rol CWVYS a’r Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol

Annwyl Pawb Covid-19 a Rôl CWVYS a’r Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Mae gan y sector gwaith ieuenctid ran allweddol i’w […]
Read More →

Neges am Covid-19

Annwyl Aelodau   Mae’n amlwg yn amser hynod bryderus i chi i gyd, y materion rydych chi’n eu hwynebu ar […]
Read More →

Alwad i i ymuno â rhwydwaith Eurodesk

Mae Eurodesk UK wedi lansio Galwad i ymuno â nhw i hyrwyddo cyfleoedd rhyngwladol i bobl ifanc. Maent am glywed […]
Read More →

Myfyrdodau ar Gynhadledd Genedlaethol Gwaith Ieuenctid 2020

Mae gwaith ymarferwyr yn cael ei werthfawrogi’n fawr Bwriad y Gynhadledd oedd talu teyrnged i werth ymarferwyr gwaith ieuenctid – […]
Read More →

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a chyflwyno’r Marc […]
Read More →

SWYDD WAG GYDA NI!

SWYDDOG AELODAETH A PHOLISI (RHAN AMSER)          Ar gyfer y rôl swydd newydd hon, rydym yn chwilio am berson profiadol […]
Read More →

Canllawiau ar gyfer y Cwricwlwm Newydd

Nod canllawiau Cwricwlwm i Gymru yw helpu pob ysgol i ddablygu ei chwricwlwm ei hun, gan alluogi ei dysgwyr i […]
Read More →