04 Dec 2018

Ydych chi’n 18 oed? Ydych chi am antur? Os ydych, paratowch i archwilio Ewrop trwy wneud cais am DiscoverEU, menter Undeb Ewropeaidd sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc deithio.

DiscoverEU

Ar ôl poblogrwydd rownd y cais cyntaf ym Mehefin 2018, mae ail rownd ymgeisio o ddydd Iau 29 Tachwedd am 11.00am (amser y DU) i ddydd Mawrth 11 Rhagfyr am 11.00am (amser y DU). Mae 12,000 o deithiau teithio ar gael i bobl ifanc deithio ar draws Ewrop.

Yn y rhan fwyaf, byddwch yn teithio ar y trên, gan eich galluogi i ymgymryd ag amrywiaeth ddiddiwedd Ewrop o drefi a thirluniau trawiadol, ac mae’r pasiad DiscoverEU hefyd yn cynnwys dewisiadau amgen fel bysiau neu fferïau. Mewn achosion eithriadol, caniateir teithio ar yr awyren i sicrhau bod pobl ifanc sy’n byw mewn ardaloedd anghysbell neu ar ynysoedd yn gallu cymryd rhan.

Gallwch wneud cais am DiscoverEU yn unig os ydych chi:
• yn 18 mlwydd oed ar 31 Rhagfyr 2018 hy pobl a anwyd rhwng 1 Ionawr 2000 (a gynhwysir) a 31 Rhagfyr 2000 (a gynhwysir);
• yn meddu ar genedligrwydd un o Aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd;
• llenwch eich rhif adnabod neu’ch pasbort cywir ar y ffurflen gais ar-lein;
• dechreuwch eich taith yn un o Aelod-wladwriaethau’r UE;
• yn bwriadu teithio am gyfnod o rhwng un diwrnod a hyd at fis;
• yn bwriadu teithio rhwng 15 Ebrill 2019 (dyddiad gadael cyntaf) a 31 Hydref 2019 (dyddiad dychwelyd diwethaf);
• yn bwriadu teithio i o leiaf un Aelod-wladwriaeth yr UE;
• yn barod i ddod yn Lysgenhadon #DiscoverEU.

Mae croeso i bobl ifanc ag anghenion arbennig gymryd rhan yn DiscoverEU. Fe’u cynorthwyir gyda gwybodaeth ac awgrymiadau, a gellid ymdrin â chostau cymorth arbennig.

Bydd y cais ar-lein yn digwydd ar Borth Ieuenctid Ewrop o ddydd Iau 29 Tachwedd am 11.00 (amser y DU) i ddydd Mawrth 11 Rhagfyr am 11.00 (amser y DU).

Bydd angen i chi ddarparu eich data personol a rhoi manylion sut y byddwch yn paratoi ar gyfer eich taith. Bydd pum cwestiwn cwis amlddewis ar ddiwylliant ac amrywiaeth Ewrop yn ogystal ag ar fentrau ieuenctid yr UE sy’n targedu pobl ifanc. Yn olaf, bydd angen i chi ateb cwestiwn is-gwmni, a fydd yn caniatáu i DiscoverEU restru ceisiadau.

Rhaid i chi gael pasbort dilys pan fyddwch yn gwneud cais am DiscoverEU. Os nad oes gennych un eto, dysgu sut i wneud cais am eich pasbort oedolyn cyntaf yn y DU.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .