03 Jul 2018

Efallai fyddech yn cofio wnaeth y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes cyhoeddi’r bwriad i sefydlu Bwrdd Gwaith Ieuenctid, yn cynnwys cynrychiolwyr arbenigol o’r maes gwaith ieuenctid a fyddai’n helpu Llywodraeth Cymru i aros yn wir i’w gweledigaeth wrth iddynt ddatblygu a chyflwyno strategaeth Gwaith Ieuenctid newydd. Ar yr un pryd cyhoeddwyd hysbyseb am rôl Cadeirydd i’r Bwrdd. Gallwch ddod o hyd i’r newyddion diweddaraf ar hynny yn natganiad ysgrifenedig cyhoeddedig y gweinidog YMA:

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid – Noson llwyddiannus i aelodau CWVYS!

ywea

Hyrwyddo Treftadaeth a Diwylliannau yng Nghymru a Thu hwnt. Urdd Gobaith Cymru enillodd y categori hwn ar gyfer y prosiect Patagonia

Hyrwyddo’r Celfyddydau, y Cyfryngau a Sgiliau Digidol. Enillwyd y categori hwn gan Media Academy Cardiff am eu gwaith arloesol gyda phobl ifanc i creu ‘Labels’ ffilm yn ddangos sut y gall pobl sy’n ymwneud â’r system cyfiawnder troseddol gael eu gwarthnoda’.

Gwirfoddolwr Eithriadol mewn Lleoliad Gwaith Ieuenctid. Enillodd Tony Humphries y wobr hon am y gwaith caled a’r ymroddiad y mae’n ei roi yn YMCA Abertawe wrth gefnogi pobl ifanc mewn grŵp LGBTQ + i allu mynegi eu hunain mewn amgylchedd sy’n derbynnol

Gweithiwr Ieuenctid Eithriadol. Enillydd y wobr unigol hon oedd Louise Coombs o Grassroots Caerdydd.

Llongyfarchiadau i bawb a diolch i chi am eich waith caled ac ymroddiad ar ran y bobl ifanc rydych chi’n gweithio gyda, a’r cymunedau rydych chi’n eu gwasanaethu 🙂

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *