25 Jul 2019

Mae Chwarae Cymru yn elusen annibynnol a ariennir gan Lywodraeth Cymru – eu faes gorchwyl elusennol yw Cymru.

Maent yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae ac i hyrwyddo arfer da ar bob lefel o wneud penderfyniadau ac ym mhob man lle gallai plant chwarae. Maent yn darparu cyngor ac arweiniad i gefnogi pawb sydd â diddordeb, neu gyfrifoldeb am ddarparu ar gyfer chwarae plant, fel y bydd Cymru undydd yn fan lle rydym yn cydnabod ac yn darparu’n dda ar gyfer anghenion chwarae pob plentyn.

Maent yn chwilio am Gynorthwy-ydd Cyfathrebu Digidol newydd i ymuno â’n tîm bach ym Mae Caerdydd.

Lleoliad: Caerdydd
Oriau: 37 awr yr wythnos
Cyflog: £ 20,751 – £ 21,589 y flwyddyn
Dyddiad cau: 27 Awst 2019 (9:00 am)
Dyddiad cyfweld: 5 Medi 2019

Am fwy o wybodaeth ewch i:
http://www.playwales.org.uk/eng/jobsdigitalcommunicationsassistant

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *