off
04 Aug 2014
CCYP logo

Situated in the centre of Cwmbran town, Cwmbran Centre for young People (CCYP) is accessible for all young people in the local area and cater for any young person from any social or economic background.

The centre also provides a resource base for groups working with young people that include Youth Offending Services, Social Services, Torfaen Training and other training providers, local schools and other community and voluntary services that support young people.
We are also able to provide a wide range of courses through ASDAN and Agored Cymru plus qualifications in Essential Skills Wales. The centre also has a number of sustainable social enterprise projects, Butterflies crèche which provides childcare for children between the ages of 3 months and 5 years and caters for young single parents. We also provide lunch clubs which are located within the local community and provide lunches to senior citizens and a kitchen which provides affordable meals for young people and a male football team.

CCYP
Glyndwr Rd
Cwmbran
NP44 1QS

01633 875851

ceri.ormond@ccyp.org.uk

@CCYP_Info

@Ceri_CCYP

www.facebook.com/pages/Cwmbran-Centre-for-Young-People/153732427946

 

Wedi’i leoli yng nghanol tref Cwmbrân rydym yn agored i holl bobl ifanc yn yr ardal leol ac yn darparu gwasanaeth i unrhyw berson ifanc o unrhyw gefndir cymdeithasol neu economaidd.

Mae’r ganolfan hefyd yn fan adnodd i grwpiau sydd yn gweithio â phobl ifanc gan gynnwys Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid, Gwasanaethau Cymdeithasol, Hyfforddiant Torfaen a darparwyr hyfforddiant eraill, siopau lleol a gwasanaethau cymdeithasol a gwirfoddol eraill sydd yn cefnogi pobl ifanc. Fel canolfan, rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau hamddenol, addysgiadol a chymdeithasol sydd yn gallu darparu ar gyfer holl bobl ifanc. Rydym yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth gan gynnwys cynghori a mentora ar gyfer holl bobl ifanc gyda phroblemau sydd yn gallu poeni nhw yn bersonol. Un o’r prif amcanion ydy cynnig amrywiaeth eang o hyfforddiant sydd yn cynnwys prentisiaethau mewn Gwaith Ieuenctid a chyrsiau galwedigaethol fel gwaith Chwarae, Gwaith Ieuenctid a Gweinyddiaeth Busnes. Rydym hefyd yn gallu darparu amrywiaeth eang o gyrsiau drwy ASDAN ac Agored Cymru yn ogystal â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru. Mae’r gan y ganolfan hefyd nifer o brosiectau mentrau cymdeithasol cynaliadwy, meithrinfa Butterflies sydd yn darparu gofal plant o 3 mis i 5 oed ac yn darparu i rieni ifanc sengl. Rydym hefyd yn darparu clybiau cinio yn y gymuned leol ac yn darparu cinio i’r henoed a chegin sydd yn darparu prydau fforddiadwy i bobl ifanc a thîm pêl droed gwrywaidd.

About the Author