off
26 Jun 2014

The British Red Cross helps people in crisis, whoever and wherever they are. We are part of a global voluntary network, responding to conflicts, natural disasters and individual emergencies.
We help vulnerable people in the UK and abroad prepare for, withstand and recover from emergencies in their own communities.

British Red Cross
9 Village Way
Tongwynlais
Cardiff
CF15 7NE

029 20695758

ECoggins@redcross.org.uk

@britishredcross

www.redcross.org.uk

Mae’r Groes Goch Brydeinig yn helpu pobl sydd mewn argyfwng, pwy bynnag a ble bynnag y maent. Rydym yn rhan o rwydwaith gwirfoddol byd-eang, yn ymateb i wrthdrawiadau, trychinebau naturiol ac argyfyngau unigol.

Rydym yn helpu pobl fregus yn y DU a dramor i baratoi, gwrthsefyll a gwella ar ôl argyfyngau yn eu cymunedau.

Cyfeiriad:

Tŷ’r Afon
Llys Ynysbridge
Ynys Bridge Court
Caerdydd
CF15 9SS

About the Author