Consortiwm Hyfforddiant CWVYS

Yn dilyn cymeradwyaeth Grŵp Datblygu Gweithlu CWVYS, mae CWVYS wedi sefydlu ei ‘Consortiwm Hyfforddiant’.

• Bydd hyn yn creu ‘marchnad’ o gyfleoedd i unigolion a sefydliadau i gyflwyno a derbyn cyfleoedd hyfforddi / dysgu oddi wrth ei gilydd. Bydd o fudd i bob parti heb orfod gwario unrhyw adnoddau ariannol ychwanegol.

• Er mwyn i’r Consortiwm Hyfforddiant ddiwallu anghenion sefydliadau o fewn Aelodaeth CWVYS, mae’n hanfodol nodi eu hanghenion am hyfforddiant a’u gallu fel darparwyr cyfleoedd hyfforddi a dysgu. Mae arferion gweithio cydweithredol o’r fath yn hanfodol er mwyn i sefydliadau bach a mawr elwa’n gyfartal ar gael mynediad i gyfleoedd o’r fath.

• Bydd y Consortiwm Hyfforddiant yn cynnwys ystod eang o ddarparwyr hyfforddiant ag enw da, a dynnwyd yn wreiddiol o Aelodaeth CWVYS, sy’n gallu dangos y safon uchaf o ran darpariaeth hyfforddiant.

• Disgwylir, lle bynnag y bo modd, y bydd ‘model arddull undeb credyd’ yn cael ei sefydlu o fewn y Consortiwm Hyfforddiant.

• Nid yw CWVYS yn ceisio gosod y model hwn ar unrhyw sefydliad sy’n Aelod ac nid yw’n dymuno cystadlu ’â rhaglenni hyfforddi Aelodau, sy’n darparu ffrwd incwm i’r un sefydliadau hynny.

BETH NESAF?

• Mae Aelodau CWVYS yn anfon manylion am gyfleoedd dysgu at helen@cwvys.org.uk

• Gall yr wybodaeth hon gynnwys gwybodaeth ‘sefydlog’ am gynigion hyfforddi cyffredinol, a fydd yn eistedd ar y dudalen aelodau unigol, a gwybodaeth ‘ddeinamig’ neu ‘fyw’ am gyfleoedd sydd ar ddod a fydd yn ymddangos ar dudalen yr aelodau unigol ond hefyd ar ‘ddigwyddiad’ tudalen isod.

Events

Dyfarniad mewn ymarfer gwaith ieuenctid lefel 2

Mewn partneriaeth a Gwasanaeth Ieuenctid Castell Nedd Port Talbot mae Addysg Oedolian Cymru yn cynnig cyfle i chi enill Dyfarniad […]

Read More →

Dyfarniad mewn ymarfer gwaith ieuenctid lefel 2

Mewn partneriaeth a Gwasanaeth Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig a Thim Cymorth Ieuenctid Cymru, mae Addysg Oedolian Cymru yn cynnig cyfle i […]

Read More →

Adnabod a Siarad am Hunanladdiad – Hyfforddiant AM DDIM

Hyfforddiant AM DDIM Mae Adnabod a Siarad am Hunanladdiad (3.5 awr) yn gwrs achrededig hanner diwrnod. Ei nod yw dysgu […]

Read More →

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CWVYS

Ymunwch â ni ym Mae Caerdydd yr haf hwn ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CWVYS. Gyda chinio o 13.30, rydym […]

Read More →

Cyfarfod Pwyllgor Gwaith CWVYS

Cynhelir cyfarfod nesaf Pwyllgor Gwaith CWVYS ar 10 Gorffennaf yn Urdd Gobaith Cymru ym Mae Caerdydd. Bydd papurau’n cael eu […]

Read More →

Ddathliad Cenedlaethol o Waith Ieuenctid

Fel rhan o Wythnos Gwaith Ieuenctid 2019, cynhelir Dathliad Cenedlaethol o Waith Ieuenctid ar ddydd Mawrth 25 Mehefin, rhwng 11 […]

Read More →

Cyfarfod Rhanbarthol CWVYS De Canol a De Ddwyrain Cymru

Mae cyfarfodydd rhanbarthol CWVYS yn gyfle i staff aelodau CWVYS ledled Cymru gyfarfod â ni wyneb yn wyneb, i drafod […]

Read More →

Cyfarfod Rhanbarthol CWVYS De Orllewin a Chanolbarth Cymru

Mae cyfarfodydd rhanbarthol CWVYS yn gyfle i staff aelodau CWVYS ledled Cymru gyfarfod â ni wyneb yn wyneb, i drafod […]

Read More →
12 Meh 2019 | 10:00 am
New Rd, Tairgwaith, Ammanford SA18 1UP
FREE

Cyfarfod Rhanbarthol CWVYS Gogledd Cymru

Mae cyfarfodydd rhanbarthol CWVYS yn gyfle i staff aelodau CWVYS ledled Cymru gyfarfod â ni wyneb yn wyneb, i drafod […]

Read More →

Cwrs Hyfforddi Cerddoriaeth Gymunedol mewn Lleoliadau Iechyd Meddwl

Ar gyfer pwy mae’r cwrs? Cerddorion cymunedol a chanddynt rywfaint o brofiad o arwain gweithdy mewn lleoliad cymunedol, a fyddai’n […]

Read More →