Social impact of the UK’s Cadet Forces

We are sharing a report of a study undertaken by Northampton University demonstrating the significant social impact of the UK’s Cadet Forces, on behalf of CWVYS members Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force, and Reserve Forces and Cadets Association for Wales....
Read More →

Youth Work Excellence Awards

You may recall, mid-way through our tumultous summer, there was a Youth Work Excellence Awards night that took place up in Llandudno on the 24th of June, to mark the beginning of this year’s Youth Work Week. In case you missed it, CWVYS members Boys and Girls Clubs of Wales...
Read More →

Llywodraeth yn cydnabod prosiect gwrth-eithafiaeth De Cymru

Y Prosiect ‘Think’ yn brolio cyfradd llwyddiant o 90-95% mewn newid barn hiliol ymysg pobl ifanc Mae prosiect arloesol sydd yn bwriadu atal pobl ifanc gwyn rhag dod yn rhan o eithafiaeth de eithaf wedi cael ei gydnabod yn y Tai Cyffredin. Mae’r Prosiect...
Read More →

Prosiect Chwaraeon yn Agor y Drws i Rygbi

Mae pentref bwrdeistref sir Caerffili wedi cael tîm rygbi ieuenctid cyntaf mewn cenhedlaeth diolch i brosiect chwarae carreg drws StreetGames. Mae rhywbeth gychwynnodd fel sesiwn rygbi bach galw heibio a chwarae ar strydoedd Markham wedi datblygu i mewn i’r adran ieuenctid...
Read More →

Llongyfarchiadau CCYP!

Roedd y CWVYS yn falch o gael cyflwyno Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân (CCYP) gyda’r Marc Ansawdd CWVYS ar ddydd Llun, 23ain Mehefin – yn gychwyn gwych i Wythnos Gwaith Ieuenctid! Y CCYP ydy’r sefydliad gwaith ieuenctid cyntaf yng Nghymru (y byd!) i ennill y Marc...
Read More →