Corfflu Undod Ewropeaidd DU

Grymuso pobl ifanc i ddechrau eu prosiect gweithredu cymdeithasol eu hunain. Ydych chi’n gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc neu […]
Read More →

Mae ProMo-Cymru yn Recriwtio Staff Llinell Gymorth Sesiynol

Mae ProMo-Cymru yn Recriwtio Staff Llinell Gymorth Sesiynol Mae staff llinell gymorth sesiynol yn darparu yswiriant wrth gefn ar gyfer […]
Read More →

Gwahoddiad i Gynnig Dyfynbris: Cydlynu Digwyddiad Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Mae’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro’n chwilio am sefydliad i drefnu Digwyddiad Ymgysylltu ag Ieuenctid ym mis Hydref 2019. Mae’r […]
Read More →

Gwefan Newydd Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

Hoffem achub ar y cyfle i rannu gwefan newydd Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid â chi, mae’n cynnwys gwybodaeth am bawb […]
Read More →

Mae Chwarae Cymru yn recriwtio!

Mae Chwarae Cymru yn elusen annibynnol a ariennir gan Lywodraeth Cymru – eu faes gorchwyl elusennol yw Cymru. Maent yn […]
Read More →

Mae ASH Cymru yn croesawu cynnig i ddod ag ysmygu i ben yn Lloegr erbyn 2030 ac mae’n annog Llywodraeth Cymru i ddilyn yr un trywydd

Mae ASH Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i ddilyn yn ôl troed Lloegr ar ôl i gynigion i roi diwedd […]
Read More →

SAFONAU GALWEDIGAETHOL CENEDLAETHOL GWAITH IEUENCTID (NOS)

Mae’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid bellach yn fyw ar Gronfa Data NOS:https://www.ukstandards.org.uk/CY Mae PDF o’r gyfres gyfan a’r Map […]
Read More →

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL CWVYS

Cynhaliodd CWVYS ei CCB yng nghanolfan Urdd Gobaith Cymru ym Mae Caerdydd ar 10 Gorffennaf. Roeddem wrth ein bodd yn […]
Read More →

Arolwg Cyfranogiad Ieuenctid

Efallai y bydd rhai ohonoch yn ddarllenwyr brwd yn cofio bod CWVYS yn bartneriaid i EurodeskUK, sydd wedi’i leoli yn […]
Read More →