Cadeirydd newydd y Grwp Datblygu Gweithlu CWVYS

GRWP DATBLYGU GWEITHLU CWVYS (DG) Ar ol pedwar mlynedd mae Grant Poiner (Clybiau Bechgyn a Merched Cymru) wedi camu i […]
Read More →

Swydd wag gyda NYAS

Gweithiwr Datblygu Cyfranogiad Ieuenctid Lleoliad: Caerdydd Cyflog: £ 17,800 y flwyddyn (pro rata o £ 20,767 y flwyddyn) Oriau: 30 […]
Read More →

Gwobrau Arwain Cymru 2019

Pwy a fyddwch yn enwebu eleni ar gyfer “Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed)”? LLWYTHWCH DDOGFEN ENWEBU I LAWR *Enwebiadau […]
Read More →

Wythnos Ieuenctid Ewropeaidd 2019

Roeddem yn meddwl y byddai gennych ddiddordeb yn Wythnos Ieuenctid Ewropeaidd 2019. Mae ein partneriaid yn Eurodesk UK wedi bod […]
Read More →

Etholiadau Ewropeaidd 2019

Ymgyrch Gwybodaeth Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Etholiadau Ewropeaidd 2019 Mae ein cydweithwyr yn yr Asiantaeth Gwybodaeth a Chynghori Ieuenctid Ewropeaidd […]
Read More →

Cronfa Gymunedol Prosiect Atal Trais Difrifol (CGPATD)

Efallai y bydd rhai ohonoch yn ymwybodol bod CWVYS wedi penodi Rheolwr Datblygu yn ddiweddar sydd wedi bod yn gweithio […]
Read More →

Cyfarfodydd rhanbarthol CWVYS

Dyma ddyddiadau cyfarfodydd Rhanbarthol CWVYS Chwefror 2019 • 12/2/19 – Gogledd Cymru – Yn TAPE Community Arts Centre, Berthes Road, […]
Read More →

swydd gyda CWVYS!

RHEOLWR DATBLYGU (AMSER LLAWN) Ar gyfer y rôl gyffrous, newydd hon mae CWVYS yn edrych am berson hynod abl gyda […]
Read More →

ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol

Datganiad Ysgrifenedig: Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft Mae’r ddogfen ymgynghori ar gael ar https://beta.llyw.cymru/cod-anghenion-dysgu-ychwanegol-drafft a […]
Read More →