swydd gyda CWVYS!

RHEOLWR DATBLYGU (AMSER LLAWN) Ar gyfer y rôl gyffrous, newydd hon mae CWVYS yn edrych am berson hynod abl gyda phrofiad priodol i reoli prosiect Cronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid y Swyddfa Gartref ynghyd â phrosiectau datblygu eraill dan arweiniad CWVYS. Bydd Cronfa Ymyrraeth...
Read More →

ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol

Datganiad Ysgrifenedig: Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft Mae’r ddogfen ymgynghori ar gael ar https://beta.llyw.cymru/cod-anghenion-dysgu-ychwanegol-drafft a bydd gofyn am ymateb cyn y dyddiad cau, sef 22 Mawrth 2019. Maen’t yn...
Read More →

Senedd Ieuenctid Cymru

O dros 450 ymgeisydd – i 60 Aelod Senedd Ieuenctid Cymru. Mae’r amser wedi cyrraedd i ni gwrdd â’r 60 lwcus fydd yn lais dros eu cenhedlaeth. — http://www.seneddieuenctid.cymru — Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn ffordd gwbl newydd i ti allu dweud dy ddweud ar y peth...
Read More →

Amser i ddarganfod EU

Ydych chi’n 18 oed? Ydych chi am antur? Os ydych, paratowch i archwilio Ewrop trwy wneud cais am DiscoverEU, menter Undeb Ewropeaidd sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc deithio. Ar ôl poblogrwydd rownd y cais cyntaf ym Mehefin 2018, mae ail rownd ymgeisio o ddydd Iau 29...
Read More →

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb mewn ymuno â’r panel beirniadu ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019. Yn dilyn llwyddiant Gwobrau eleni, rydyn nhw wedi penderfynu ehangu meini prawf y beirniaid er mwyn cael ystod...
Read More →

datganiad ar ddiwygio’r ddeddf adnabod cydnabyddiaeth rhyw

Cyfeirir y datganiad hwn at bob person ifanc yng Nghymru. Creda CWVYS bod lleisiau pobl ifanc angen cael eu clywed, a bod y bobl ifanc yn haeddu cael eu clywed. Mae CWVYS yn cefnogi eich hawl i fod yn chi’ch hun. Rydych yn haeddu cael eich trin â pharch. Creda CWVYS bod y...
Read More →

GWOBRAU ADDYSGU PROFFESIYNOL CYMRU

Wyddoch chi am athro/athrawes arbennig sy’n haeddu cydnabyddiaeth? A oes rhywun yn eich ysgol leol yn haeddu cael ei ddathlu? Yw eich staff addysgu ar flaen y gad ym maes technoleg neu ddefnyddio’r Gymraeg? Wel, mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn cael eu cynnal eto yn...
Read More →

JNC Youth & Community Workers Pay Agreement 2018 & 2019

Joint Negotiating Committee (JNC) for Youth and Community Workers Here you can find the JNC Youth & Community Workers Pay Agreement 2018 & 2019 YOUTH AND COMMUNITY PAY AGREEMENT: 2018 and 2019 They are pleased to confirm that the JNC for Youth and Community Workers has...
Read More →

GWAITH IEUENCTID YNG NGHYMRU: Egwyddorion a Dibenion

Rydym yn falch o gyhoeddi bod fersiwn newydd llyfryn ‘Gwaith ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion’ bellach ar gael. Cynhyrchwyd y ddogfen hon ar gyfer rheolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau ieuenctid, gwleidyddion, aelodau a swyddogion etholedig awdurdodau...
Read More →

Gweithdy Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd

Gweithdy’r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd Mae’n bleser gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ eich gwahodd i’n Gweithdy Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd. Mae’r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn fenter newydd gan y Comisiwn Ewropeaidd sy’n ceisio helpu pobl ifanc i wirfoddoli neu...
Read More →