Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019 – enwebiadau’n cau ar 28 Chwefror Mae bron i 25 mlynedd ers i’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid cyntaf gael eu lansio yng Nghymru. Helpwch ni i nodi’r achlysur, a dathlu’r gorau o waith ieuenctid Cymru, trwy enwebu...
Read More →

Erasmus+ News

First deadlines of 2019 Call extended by one week Due to technical issues with the application forms, the first submission deadlines of the Erasmus+ 2019 Call have been extended by one week. In view of the difficulties, and to allow applicants sufficient time to complete their...
Read More →

South Wales Police Youth Trust

South Wales Police Youth Trust One of the unique aspects of the SWP Youth Trust is the opportunity it presents for neighbourhood police officers to partner up with external organisations to develop projects to support young people in line with the priorities set out in the...
Read More →

Job Vacancies – Crimestoppers Trust

Sorry, this entry is only available in English.
Read More →

Cyfarfodydd rhanbarthol CWVYS

Dyma ddyddiadau cyfarfodydd Rhanbarthol CWVYS Chwefror 2019 • 12/2/19 – Gogledd Cymru – Yn TAPE Community Arts Centre, Berthes Road, Hen Golwyn, Conwy, LL29 9SD • 13/2/19 – De Orllewin a Chanolbarth – Yn at EYST Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales...
Read More →

swydd gyda CWVYS!

RHEOLWR DATBLYGU (AMSER LLAWN) Ar gyfer y rôl gyffrous, newydd hon mae CWVYS yn edrych am berson hynod abl gyda phrofiad priodol i reoli prosiect Cronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid y Swyddfa Gartref ynghyd â phrosiectau datblygu eraill dan arweiniad CWVYS. Bydd Cronfa Ymyrraeth...
Read More →

ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol

Datganiad Ysgrifenedig: Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft Mae’r ddogfen ymgynghori ar gael ar https://beta.llyw.cymru/cod-anghenion-dysgu-ychwanegol-drafft a bydd gofyn am ymateb cyn y dyddiad cau, sef 22 Mawrth 2019. Maen’t yn...
Read More →

Senedd Ieuenctid Cymru

O dros 450 ymgeisydd – i 60 Aelod Senedd Ieuenctid Cymru. Mae’r amser wedi cyrraedd i ni gwrdd â’r 60 lwcus fydd yn lais dros eu cenhedlaeth. — http://www.seneddieuenctid.cymru — Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn ffordd gwbl newydd i ti allu dweud dy ddweud ar y peth...
Read More →

Amser i ddarganfod EU

Ydych chi’n 18 oed? Ydych chi am antur? Os ydych, paratowch i archwilio Ewrop trwy wneud cais am DiscoverEU, menter Undeb Ewropeaidd sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc deithio. Ar ôl poblogrwydd rownd y cais cyntaf ym Mehefin 2018, mae ail rownd ymgeisio o ddydd Iau 29...
Read More →

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb mewn ymuno â’r panel beirniadu ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019. Yn dilyn llwyddiant Gwobrau eleni, rydyn nhw wedi penderfynu ehangu meini prawf y beirniaid er mwyn cael ystod...
Read More →