Cyfarfodydd rhanbarthol CWVYS

Dyma ddyddiadau cyfarfodydd Rhanbarthol CWVYS Chwefror 2019 • 12/2/19 – Gogledd Cymru – Yn TAPE Community Arts Centre, Berthes Road, […]
Read More →

swydd gyda CWVYS!

RHEOLWR DATBLYGU (AMSER LLAWN) Ar gyfer y rôl gyffrous, newydd hon mae CWVYS yn edrych am berson hynod abl gyda […]
Read More →

ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol

Datganiad Ysgrifenedig: Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft Mae’r ddogfen ymgynghori ar gael ar https://beta.llyw.cymru/cod-anghenion-dysgu-ychwanegol-drafft a […]
Read More →

Senedd Ieuenctid Cymru

O dros 450 ymgeisydd – i 60 Aelod Senedd Ieuenctid Cymru. Mae’r amser wedi cyrraedd i ni gwrdd â’r 60 […]
Read More →

Amser i ddarganfod EU

Ydych chi’n 18 oed? Ydych chi am antur? Os ydych, paratowch i archwilio Ewrop trwy wneud cais am DiscoverEU, menter […]
Read More →

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb mewn ymuno â’r panel beirniadu ar […]
Read More →

datganiad ar ddiwygio’r ddeddf adnabod cydnabyddiaeth rhyw

Cyfeirir y datganiad hwn at bob person ifanc yng Nghymru. Creda CWVYS bod lleisiau pobl ifanc angen cael eu clywed, […]
Read More →

GWOBRAU ADDYSGU PROFFESIYNOL CYMRU

Wyddoch chi am athro/athrawes arbennig sy’n haeddu cydnabyddiaeth? A oes rhywun yn eich ysgol leol yn haeddu cael ei ddathlu? […]
Read More →

JNC Youth & Community Workers Pay Agreement 2018 & 2019

Joint Negotiating Committee (JNC) for Youth and Community Workers Here you can find the JNC Youth & Community Workers Pay […]
Read More →

GWAITH IEUENCTID YNG NGHYMRU: Egwyddorion a Dibenion

Rydym yn falch o gyhoeddi bod fersiwn newydd llyfryn ‘Gwaith ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion’ bellach ar gael. Cynhyrchwyd […]
Read More →