Amser i ddarganfod EU

Ydych chi’n 18 oed? Ydych chi am antur? Os ydych, paratowch i archwilio Ewrop trwy wneud cais am DiscoverEU, menter Undeb Ewropeaidd sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc deithio. Ar ôl poblogrwydd rownd y cais cyntaf ym Mehefin 2018, mae ail rownd ymgeisio o ddydd Iau 29...
Read More →

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb mewn ymuno â’r panel beirniadu ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019. Yn dilyn llwyddiant Gwobrau eleni, rydyn nhw wedi penderfynu ehangu meini prawf y beirniaid er mwyn cael ystod...
Read More →